Edward Barry McDougall Memorial Scholarship

Edward Barry McDougall Memorial Scholarship
for Graduate Studies in Law

(stypendium pamięci Edwarda Barry'ego McDougall)

Stypendium zostało ustanowione jako wyraz pamięci o Barry'm McDougall B.A., LL.B. przez członków jego rodziny. Barry McDougall był ekspertem prawa energetycznego, który był bardzo zaangażowany w umożliwienie prawnikom z Europy Środkowej i Wschodniej poznania prawa kanadyjskiego w teorii i praktyce.

Stypendium pozwala jednemu absolwentowi dowolnego wydziału prawa w Polsce w każdym roku na wyjazd do Kanady na Uniwersytet w Ottawie celem uzyskania dyplomu Master of Laws (LL.M.). Studia w Ottawie można prowadzić albo w języku angielskim albo w języku francuskim. Ubiegać się można o przyjęcie albo na Wydział Prawa Common Law albo na Wydział Prawa Civil Law (są to studia przede wszystkim nad prawem Quebecu, który jako jedyna kanadyjska prowincja ma system prawa stanowionego o francuskich korzeniach).

Procedura aplikacyjna

1. Każdy ubiegający się o stypendium ma złożyć wszystkie potrzebne dokumenty na swoim macierzystym Wydziale Prawa.

2. Zestaw dokumentów musi zawierać:
  • wypełniony formularz aplikacyjny związany z uzyskaniem stypendium (application form),
  • oficjalny akademicki transkrypt ocen przetłumaczony na język angielski lub francuski,
  • curriculum vitae,
  • 2 listy rekomendacyjne od pracowników naukowych,
  • list motywacyjny uzasadniający aplikowanie o stypendium,
  • opis proponowanego projektu badawczego, który aplikujący chciałby realizować podczas studiów na uniwersytecie w Ottawie,
  • wynik egzaminu TOEFL potwierdzającego znajomość j. angielskiego,
  • wypełnione dodatkowe dokumenty zawarte w pakiecie informacyjnym rozsyłanym na wydziały prawa (jeżeli na macierzysty wydział prawa taki pakiet nie dotarł, to można kontaktować się z Rafałem Morkiem pod adresem mailowym: rafalmorek@uw.edu.pl)

Termin składania aplikacji:
  • termin zewnętrzny (dla wydziałów prawa): 1 kwietnia 2015,
  • termin wewnętrzny każdy wydział prawa może ustalić indywidualnie (informacja w tym zakresie powinna być dostępna na wydziałach prawa);

Edward Barry McDougall Memorial Scholarship
  Wczytywanie strony, proszę czekać